ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛҮҮД

“Дөрвөн улирлын цэцэрлэг” орон сууцны цогцолбор хорооллын С5 блокын 

“ Time Square” цогцолборын 505Б

Барилгын дотор сантехник угсралтын ажил

Дотор ,  гадна болон цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээ, агааржуулалтын системийн  угсралтын ажил

"И-Март-Чингис" худалдааны төвийн барилга

 Барилгын дотор, гадна сантехникийн  угсралт, агааржуулалтын системийн угсралтын ажил

02
“Шинэ Яармаг” орон сууцны цогцолбор хороолол /А1-А4 блок/

“Шинэ Яармаг” орон сууцны цогцолбор хорооллын дотор ,  гадна болон цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээний угсралтын ажил

06
“ River Garden” цогцолборын 314-319 барилга

Дотор сантехник угсралтын ажил

06
Оюу Толгой ХХК

1500 ажилчдын Өмнөд кэмпийн барилгын угсралтын ажил

"АОДЕ" ХХК

Оффис, агуулахын барилгын дотор ,гадна сантехникийн  угсралтын ажил

"Ариг Бүрд" орон сууцны барилга

80 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны дотор сантехникийн угсралтын  ажил

ӨНӨР хотхон I-IY ээлжийн барилга

 Гадна,  дотор сантехникийн угсралт

Close Menu